Hemskogsjägare älgjakten år 1952

 

 1. Evald Henriksson                                             
 2. Hindrik Olov Thors
 3. Gucku Erik Olsson
 4. Sture Söderlund
 5. Mångs Gustav Johansson
 6. Edner Henriksson
 7. Bertil Hermansson
 8. David Nilsson
 9. Gunnar Nyhlen
 10. Olle Nyhlen
 11. Henrik Henriksson
 12. Tynni Gustav Eriksson
 13. Ingvar Hejenstedt
 14. Tur Arne Olsson
 15. Päs Ingvar Larsson
 16. Evert Hermansson
 17. Lars-Erik Eriksson
 18. Gösta Hermansson
 19. John Blom
 20. Tros Valfrid Eriksson
 21. Örjan Söderlund
 22. Päs Ejnar Eriksson
 23. Ingmar Hermansson(Ny)
 24. Arvid Karlsson(Ny)
 25. Bygg Sven Axelsson(Ny)

 

Sven-Erik Mattsson slutat.

 

Måndag: jagade vi Utsjöberget där Tur Arne sköt en tjur väster om prästodlingen vid stora tallen efter gångstigen som kommer ner vid långstugan i Grimsåker, där hade vi norra hållställena. Ingmar Hermansson sköt sin första älg en liten tjur på nuvarande pass 12 norr om flykten.

Tisdag: Jagade Storåsen, Ingmar Hermansson  sköt en ko på Torsmatskölen.

Onsdag: Jagade Lokarna, Sture Söderlund sköt en sårad tjur nere vid Tyngen. Den blev påskjuten vid Vallbacken.

 

Hundförare: Sture Söderlund och Evert Hermansson(Kej).