Hemskogsjägare älgjakten år 1960

 

 1. Evald Henriksson
 2. Henrik Henriksson
 3. Hindrik Olov Thors
 4. John-Erik Thors
 5. Evert Hermansson
 6. Gösta Hermansson
 7. Ingmar Hermansson
 8. Gucku Erik Olsson
 9. Päs Ingvar Larsson
 10. Sture Söderlund
 11. Örjan Söderlund
 12. Tur Arne Olsson
 13. Päs Ejnar Eriksson
 14. Tynni Gustav Eriksson
 15. Bio Evert Eriksson
 16. Sören Eriksson
 17. Lars-Erik Eriksson
 18. Olle Nyhlen
 19. Gunnar Nyhlen
 20. Sture Nyhlen (Ny)
 21. John Blom
 22. Ingvar Hejenstedt
 23. Arvid Karlsson
 24. Mångs Gustav Johansson
 25. Gråberg Verner Andersson
 26. Bygg Sven Axelsson
 27. (Fisk) David Nilsson
 28. Helge Ottosson
 29. Ewin Sachitzki (Ny)
 30. Mauritz Palm

 

 

Måndag 4 älgar Hemdrevet.

Skyttar Evald Henriksson 1 tjur och 1 ko, John Blom 1 tjur och Ingmar Hermansson 1 tjur.

 

Tisdag 2 älgar Backselen.

Skyttar Bio Evert 1 tjur och Arvid Karlsson 1 ko.

 

Totalt 4 tjurar och 2 kor.

 

 

Utgifter:

Jaktkort 5 kr

Insats 20 kr

Reparation av Gunnar Nyhlens studsare 169,85 kr S.P Persson

Inköp av 5 st signal-jakthorn från Hälls jaktaffär i Falun 11,20 x 5 = 56.20 kr.

 

 

Signaler att blåsa i ditt jakthorn:

Samling här 3 långa.

Nytt drev 1 lång 1 kort.

Kött 4 korta.

Dagen slut lång utdragen signal.

Om du hör signal övertyga dig om vad det innebär, svara omedelbart och blås samma signal ända tills du får svar från nästa man i hållkedjan.