Hemskogsjägare älgjakten år 1961

 

 1. Evald Henriksson
 2. Henrik Henriksson
 3. Hindrik Olov Thors
 4. John-Erik Thors
 5. Evert Hermansson
 6. Gösta Hermansson
 7. Ingmar Hermansson
 8. Gucku Erik Olsson
 9. Päs Ingvar Larsson
 10. Sture Söderlund
 11. Örjan Söderlund
 12. Tur Arne Olsson
 13. Päs Ejnar Eriksson
 14. Tynni Gustav Eriksson
 15. Bio Evert Eriksson
 16. Sören Eriksson
 17. Lars-Erik Eriksson
 18. Olle Nyhlen
 19. Gunnar Nyhlen
 20. Sture Nyhlen
 21. John Blom
 22. Arvid Karlsson
 23. Gråberg Verner Andersson
 24. Bygg Sven Axelsson
 25. (Fisk) David Nilsson
 26. Ewin Sachitzki
 27. Mauritz Palm

 

 

Måndag 3 älgar S:a Utsjöberget.

Skyttar: Gucku Erik Olsson 1 ko , Arvid Karlsson 1 ko och Ingmar Hermansson 1 ko .

 

Tisdag 3 älgar N:a Utsjöberget.

Skyttar: Sture Söderlund  1 tjur och Sören Eriksson 1 tjur + 1 ko. Görvala

 

Totalt 4 kor och 2 tjurar.

 

 

Utgifter:

Jaktkort 5 kr

Insats 25 kr

Älgavgift 6st å 35kr =210 kr

Utkörning av 2 älgar 18 kr (Ingmar Hermansson)

Utkörning av älgar i Utsjöberget 75kr (Oskar Haltorp, Traktor)

 

Inkomster:

6 st älghudar 70 kr (Eliassons)

 

Hundförare var Gunnar Nyhlen (micke) och Sture Söderlund (rapp).

 

Lörsjöbergslaget gick det dåligt för på sina marker, fick enligt föreningsbeslut jaga på våra marker. De jagade i Rybacken där de sköt 2 kor och 2 kalvar.