Hemskogsjägare älgjakten år 1965

 

 1. Evald Henriksson
 2. Henrik Henriksson
 3. Hindrik Olov Thors
 4. John-Erik Thors
 5. Evert Hermansson
 6. Gösta Hermansson
 7. Ingmar Hermansson
 8. Gucku Erik Olsson
 9. Päs Ingvar Larsson
 10. Sture Söderlund
 11. Örjan Söderlund
 12. Tur Jonny Ivarsson (Ny)
 13. Päs Ejnar Eriksson
 14. Helge Ottosson
 15. Bio Evert Eriksson
 16. Lars-Erik Eriksson
 17. Olle Nyhlen
 18. Gunnar Nyhlen
 19. Sture Nyhlen
 20. John Blom
 21. Arvid Karlsson
 22. Gråberg Verner Andersson
 23. Bygg Sven Axelsson
 24. (Fisk) David Nilsson
 25. Mauritz Palm
 26. Ewin Sachitzki
 27. Lennart Håkansson

 

 

Måndag 0 älgar Rybacken.

Det gick ut 6 st älgar.

 

Tisdag 3 älgar Lokarna.

Skyttar: Helge Ottosson 1 tjur, Fisk David Nilsson 1 tjur och Ingmar Hermansson 1 tjur.

 

Onsdag 7 älgar  Utsjöberget.

Skyttar: Gucku Erik Olsson 1 ko, Lennart Håkansson 1 ko + 1 kalv, Bygg Sven Axelsson 1 ko, Mauritz Palm 1 tjur och Frille 1 tjur + 1 kalv.

 

Totalt 5 tjurar, 3 kor och 2 kalvar.

 

 

Hundförare:

Tomten (Gucku Erik Olsson)

 

 

 

 

 

Utgifter:

Älgjaktkort 10 kr

Småviltkort 20 kr

Statligtjaktkort 17 kr

Slaktare 50 kr (Sven Isaksson)

Böter för 3 överskjutningar 500 kr

Skurning + kaffe 100 kr (Berta Hermansson)

 

 

Delade köttet hos Ingmar Hermansson på Grimsmyrheden, första gången.