Hemskogsjägare älgjakten år 1967

 

 1. Evald Henriksson
 2. Henrik Henriksson
 3. Hindrik Olov Thors
 4. John-Erik Thors
 5. Gösta Hermansson
 6. Ingmar Hermansson
 7. Gucku Erik Olsson
 8. Sture Söderlund
 9. Tur Jonny Ivarsson
 10. Päs Ejnar Eriksson
 11. Bio Evert Eriksson
 12. Bio Stig Eriksson (Ny)
 13. Lars-Erik Eriksson
 14. Olle Nyhlen
 15. Gunnar Nyhlen
 16. Sture Nyhlen
 17. Päs Ingvar Larsson
 18. John Blom
 19. Arvid Karlsson
 20. Gråberg Verner Andersson
 21. Bygg Sven Axelsson
 22. (Fisk) David Nilsson
 23. Mauritz Palm
 24. Lars Håkansson (Ny)
 25. Lennart Håkansson
 26. Morgan Haga (Ny)

 

 

Måndag 3 älgar Hemdrevet.

Skyttar: Olle Nyhlen 1 tjur och Gucku Erik Olsson 1 ko + 1 kalv.

 

Tisdag 1 älg Backselen.

Skytt: John-Erik Thors 1 tjur. Görvala

 

Onsdag 1 älg Utsjöberget.

Skytt: Sture Söderlund 1 ko.

 

Torsdag 2 älgar Lokarna.

Skytt: Frille (Henrik Henriksson) 1 ko + 1 kalv

 

Rybacken: Där fick vi ingen älg.

Hela yttermalungsrået var mycket svårpasserat med tät granskog. Många gånger och speciellt vid nordlig vind, såg vi älgar som passerade rået när vi ställde ut ifrån lidkölen.

 

Totalt 2 tjurar, 3 kor och 2 kalvar.

 

 

Hundförare:

Tomten (Gucku Erik Olsson)

Sture Söderlund 

 

 

 

 

 

Utgifter:

Älgjaktkort 10 kr

Småviltkort 15 kr

Statligtjaktkort 17 kr

Hundersättning 2 x 160 kr

Skurning + kaffe 100kr (Berta Hermansson)

 

Inkomster:

Insats 40 kr per jägare

130kg älghudar a 60 öre 78 kr (Henry Perssons hudaffär)

 

Delade köttet hos Ingmar Hermansson på Grimsmyrheden.

Slaktare Bror Haars.