Hemskogsjägare älgjakten år 1968

 

 1. Evald Henriksson
 2. Henrik Henriksson
 3. Hindrik Olov Thors
 4. John-Erik Thors
 5. Gösta Hermansson
 6. Ingmar Hermansson
 7. Gucku Erik Olsson
 8. Sture Söderlund
 9. Örjan Söderlund
 10. Tur Jonny Ivarsson
 11. Päs Ejnar Eriksson
 12. Bio Evert Eriksson
 13. Bio Stig Eriksson
 14. Lars-Erik Eriksson
 15. Olle Nyhlen
 16. Gunnar Nyhlen
 17. Sture Nyhlen
 18. Päs Ingvar Larsson
 19. John Blom
 20. Arvid Karlsson
 21. Helge Ottosson
 22. Gråberg Verner Andersson
 23. (Fisk) David Nilsson
 24. Mauritz Palm
 25. Lars Håkansson
 26. Lennart Håkansson
 27. Morgan Haga
 28. Ewin Sachitzki
 29. Pelle Helje (Ny)

 

 

Måndag 2 älgar Backselen.

Skyttar: Pelle Helje 1 ko och Morgan Haga 1 kalv.

 

Tisdag 2 älgar Rybacken.

Skyttar: Päs Ejnar Eriksson 1 tjur och Tur Jonny Ivarsson 1 tjur. Norr Örartjärn

 

Onsdag 2 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Sture Nyhlen 1 ko och Olle Nyhlen 1 ko.

 

Totalt 2 tjurar, 3 kor och 1 kalv.

 

 

Hundförare:

Tomten (Gucku Erik Olsson), Trim

  

 

 

 

 

 

Utgifter:

Älgjaktkort 10 kr

Älgavgift 5 stora a 60 kr = 300 kr

                 1 kalv a 40 kr

Slaktare 125 kr (Bror Haars)

Böter 1 överkjutning 500 kr

 

Inkomster:

94kg(4st) älghudar a 60 öre 56,60 kr (Henry Perssons hudaffär)

 

Delade köttet hos Ingmar Hermansson på Grimsmyrheden.

Slaktare Bror Haars.