Hemskogsjägare älgjakten år 1983

 

 1. Henrik Henriksson
 2. Olle Nyhlen
 3. Gunnar Nyhlen
 4. Kenneth Nyhlen (Ny)
 5. Evert Hermansson
 6. Gösta Hermansson
 7. Ingmar Hermansson
 8. Lennart Håkansson
 9. Lars-Olov Håkansson
 10. Tur Jonny Ivarsson
 11. Päs Ejnar Eriksson
 12. Lars-Erik Eriksson
 13. Lasse Eriksson
 14. Hans Eriksson
 15. Gucku Erik Olsson
 16. Gucku Håkan Eriksson
 17. Sture Söderlund
 18. Tomas Söderlund
 19. Arvid Karlsson
 20. Lasse Davidsson
 21. Inge Lindblom
 22. Ulf Ohlden (Ny)
 23. Tur Lars-Olov Olsson (Ny)

 

 

Måndag  6 älgar Backselen.

Skyttar: Henrik Henriksson 1 tjur, Kennet Nyhlen 1 ko, Päs Ejnar Eriksson 1 ko + 1 kalv (pass8), Lasse Davidsson 1 ko och Gucku Håkan Eriksson 1 kalv.

 

Tisdag 4 älgar Rybacken.

Skyttar: Lollo Håkansson 1 kviga, Arvid Karlsson 1 kviga, Tur Lasse 1 tjur (Kavelbron) och Inge Lindblom 1 tjur.

 

Onsdag 4 älgar S:a Utsjöberget.

Skyttar: Ingmar Hermansson 1 tjur (pass 2) och Lasse Davidsson 1 ko + 2 kalvar.

 

Torsdag 1 älg Lokarna.

Skytt: Tur Jonny Ivarsson 1 tjur (pass5)

 

Totalt 5 tjurar, 6 kor och 4 kalvar.

80kg kött per jägare. Slaktade hos Sture Söderlund i Grimsåker.

 

Hundförare:

Sture Söderlund (Rapp)

Gucku Håkan Eriksson (Dacke)

 

 

Utgifter:

Älgjaktkort 300 kr

Småviltkort 200 kr

Statligtkort 100 kr

Hundersättning 2x 1000 kr

 

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare

Älghudar 1538,95 kr (Eliassons läder)

 

 

 

På mötet den  27/8 beslutades att hundersättningen skulle höjas till 1000 kr per hund. Dock högst 2 hundar.

.