Hemskogsjägare älgjakten år 1984

 

 1. Henrik Henriksson
 2. Olle Nyhlen
 3. Gunnar Nyhlen
 4. Kenneth Nyhlen
 5. Evert Hermansson
 6. Gösta Hermansson
 7. Ingmar Hermansson
 8. Lars Håkansson
 9. Lennart Håkansson
 10. Lars-Olov Håkansson
 11. Tur Jonny Ivarsson
 12. Bio Stig Eriksson
 13. Lars-Erik Eriksson
 14. Lasse Eriksson
 15. Hans Eriksson
 16. Gucku Erik Olsson
 17. Gucku Håkan Eriksson
 18. Sture Söderlund
 19. Tomas Söderlund
 20. Arvid Karlsson
 21. Lasse Davidsson
 22. Inge Lindblom
 23. Ulf Ohlden
 24. Tur Lars-Olov Olsson
 25. Helge Ottosson
 26. Kjell Karlsson (Ny)
 27. Stefan Forsman (Ny)
 28. Kurt Stigsson (Ny)

 

 

Måndag  3 älgar.

Rybacken skyttar: Evert Hermansson 1 tjur (12 taggar likölen, Dacke) och Gösta Hermansson 1 ko Rybackstornet).

Storåsen skytt: Tur Lasse 1 tjur Örarbäckkojan.

 

Tisdag 4 älgar S:a Utsjöberget.

Skyttar: Stefan Forsman 1 ko (pass 2, dacke bamse) och Tur Jonny Ivarsson 1 kalv (pass 3).

 

Onsdag 4 älgar Backselen.

Skyttar: Ulf Ohlden 1 tjur (Troskojan), Gucku Håkan 1 ko (Tyngeslättan), Syder 1 kalv (Gammelselsheden) och Lasse Eriksson 1 kalv (Bänken).

 

Torsdag 1 älg Lokarna.

Skytt: Gucku Håkan 1 tjur  och 1 kalv (Söderlokarna).

 

Fredag 2 älgar Hemskogen.

Skyttar: Tur Jonny Ivarsson 1 tjur (V Prästodlingen) och Syder 1 tjur (S Kruthuset).

 

Totalt 6 tjurar, 3 kor och 4 kalvar.

80kg kött per jägare. Slaktade hos Sture Söderlund i Grimsåker.

 

 

Hundförare:

Sture Söderlund (Rapp) 1 dag

Gucku Håkan Eriksson (Dacke)

Tur Jonny Ivarsson (Bamse)

 

 

Utgifter:

Älgjaktkort 200 kr

Småviltkort 200 kr

 

 

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare

3 kalvar 230kg x 28 kr= 640 kr (Efterjakt)

Älghudar 13 stora och 4 kalvar 1588 kr (Eliassons)

 

 

 

På mötet den  6/10 beslutades att den som blir akut sjuk och betalat jaktkort och insats, skall ha full köttdelav ordinarie älgjaktsvecka. Lasse Håkansson fick en köttdel då han blev sjukm igen.

.

Varmt och regn hela veckan så vi fick slänga bort en del kött.