Hemskogsjägare älgjakten år 1985

 

 1. Henrik Henriksson
 2. Olle Nyhlen
 3. Gunnar Nyhlen
 4. Kenneth Nyhlen
 5. Evert Hermansson
 6. Gösta Hermansson
 7. Ingmar Hermansson
 8. Joel Hermansson (Ny)
 9. Lennart Håkansson
 10. Lars-Olov Håkansson
 11. Pelle Håkansson (Ny)
 12. Tur Jonny Ivarsson
 13. Bio Stig Eriksson
 14. Lars-Erik Eriksson
 15. Lasse Eriksson
 16. Hans Eriksson
 17. Gucku Erik Olsson
 18. Gucku Håkan Eriksson
 19. Sture Söderlund
 20. Tomas Söderlund
 21. Arvid Karlsson
 22. Lasse Davidsson
 23. Inge Lindblom
 24. Ulf Ohlden
 25. Tur Lars-Olov Olsson
 26. Helge Ottosson
 27. Kjell Karlsson
 28. Stefan Forsman
 29. Kurt Stigsson
 30. John-Erik "Manno" Eriksson  (Ny)
 31. Peter Svensson (Ny)

 

 

Måndag 4  älgar.

Rybacken skytt: Lollo Håkansson 1 tjur (ovanför rybacksvägen, Dacke och Tikka drev älgen)

Storåsen skyttar: Gösta hermansson 1 tjur (Trosmyren), Sture Söderlund 1 tjur (Gammelselsheden) och Arvid Karlsson 1 tjur (N Örartjärnen)

 

Tisdag 5 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Henrik Henriksson 1 tjur (pass 11 N flykta), Arvid Karlsson- Ulf Ohlden 1 tjur (pass 4-5), Tur Lasse Olsson 1 tjur (Brändaslättan), Gucku Håkan 1 tjur (v:ä om pass 6) och Lollo Håkansson 1 ko (v:ä om pass 7).

 

Onsdag  2 älgar Heckinberget.

Skyttar: Stefan Forsman 1 tjur och Gucku Håkan 1 tjur (Mustupheden).

 

Torsdag  bar vi fram älgarna.

 

Fredag 2 älgar Utsjöberget kalvjakt.

Skytt: Lars-Erik Eriksson 2 kvigor (Slalombacken).

Knullaget fick kvigorna eftersom vi bara hade kalvar kvar

 

Slaktade hos Tur Jonny på Orrmyrheden 50kg kött per jägare

Totalt  10 tjurar och 1 ko.

 

Hundförare:

Gucku Håkan Eriksson (Dacke)

Lollo Håkanssob (Tikka)

Tur Jonny Ivarsson

Kenneth Nyhlen

 

Utgifter:

Älgjaktkort 200 kr

Småviltkort 100 kr

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare

Älghudar 1018 kr (A Wallander)