Hemskogsjägare älgjakten år 1987

 

 1. Henrik Henriksson
 2. Olle Nyhlen
 3. Gunnar Nyhlen
 4. Evert Hermansson
 5. Gösta Hermansson
 6. Ingmar Hermansson
 7. Joel Hermansson
 8. Lennart Håkansson
 9. Lars-Olov Håkansson
 10. Pelle Håkansson
 11. Tur Jonny Ivarsson
 12. Bio Stig Eriksson
 13. Lars-Erik Eriksson
 14. Lasse Eriksson
 15. Hans Eriksson
 16. Gucku Erik Olsson
 17. Gucku Håkan Eriksson
 18. Sture Söderlund
 19. Tomas Söderlund
 20. Arvid Karlsson
 21. Lasse Davidsson
 22. Inge Lindblom
 23. Ulf Ohlden
 24. Tur Lars-Olov Olsson
 25. Helge Ottosson
 26. Kjell Karlsson
 27. Stefan Forsman
 28. Kurt Stigsson
 29. John-Erik Eriksson (Manno)
 30. Peter Svensson
 31. Lars Landström
 32. Hans Alkne
 33. Krister Persson (Ny)

 

 

Måndag  1 älg Rybacken.

Skytt: Lasse Davidsson 1 ko (Kavelbron).

Storåsen ingen älg.

 

Tisdag 0 älgar Heckinberget.

 

Onsdag 6 älgar Backselen.

Skyttar: Tur Jonny Ivarsson 1 ko + 1 kalv (Tyngeslättan), Joel Hermansson 1 tjur (Kavelbron) och Gunnar Nyhlen 1 ko + 2 kalvar (Skinnarbacken).

 

Torsdag 4 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Lasse Eriksson 1 ko ( pass 18 Brändaslättan), Lennart Håkansson 1 tjur (pass 19 Brändaslättan) och Lars Landström 2 tjurar (pass3 Torpvägen).

Fredag bar vi fram älgarna i rena busvädret

 

Lördag.

Slaktade hos Tur Jonny på Orrmyrheden. 39kg kött per jägare

 

Totalt 4 tjurar, 4 kor och 3 kalvar.

Tilldelning 12 stora och 7 kalvar + 1 extra älg för seger i älgskyttetävlingen.

 

Hundförare:

Gucku Håkan Eriksson (Dacke)

Lollo Håkansson (Tikka)

Ingmar Hermansson (King)

 

Utgifter:

Älgjaktkort 300 kr

Småviltkort 200 kr

 

Inkomster:

13 st stora älghudar + 6 st små 1660 kr (Ingmar Helmersson)

Insats 100 kr per jägare.

 

På efterjakten sköt vi 3 tjurar 1 ko och 3 kalvar.

22 jägare fick 17kg kött vardera.