Hemskogsjägare älgjakten år 1990

 

 1. Henrik Henriksson
 2. Olle Nyhlen
 3. Gunnar Nyhlen
 4. Evert Hermansson
 5. Gösta Hermansson
 6. Ingmar Hermansson
 7. Joel Hermansson
 8. Lennart Håkansson
 9. Lars-Olov Håkansson
 10. Pelle Håkansson
 11. Tur Jonny Ivarsson
 12. Bio Stig Eriksson
 13. Lars-Erik Eriksson
 14. Lasse Eriksson
 15. Hans Eriksson
 16. Gucku Erik Olsson
 17. Sture Söderlund
 18. Tomas Söderlund
 19. Lasse Davidsson
 20. Inge Lindblom
 21. Arvid Karlsson
 22. Ulf Ohlden
 23. Tur Lars-Olov Olsson
 24. Kjell Karlsson
 25. Stefan Forsman
 26. Kurt Stigsson
 27. John-Erik Eriksson (Manno)
 28. Peter Svensson
 29. Lars Landström
 30. Krister Persson
 31. Lars Enders
 32. Hans Alkne
 33. Helge Ottosson
 34. Göran Nordigård (Ny)

 

 

Måndag  3 älgar.

Rybacken skytt: Evert Hermansson 1 tjur (pass 25).

Storåsen skyttar: Joel Hermansson 1 ko (pass 2 Heckinbergskölen) och Peter Svensson 1 tjur (Trosmyren).

 

Tisdag 9 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Arvid Karlsson 1 ko (pass 28), Inge Lindblom 1 tjur (pass 21 Brändaslättan), Lars Enders 1 tjur (pass 2 Torpvägen), Stefan Forsman 1 ko + 1 kalv (pass 3 Torpvägen), Ulf Ohlden 1 tjur (pass 5 Torpvägen), Lollo Håkansson 1 ko + 1 kalv (Gruvorna) och Gösta Hermansson 1 kalv (pass 24 Brändaslättan).

 

 

Onsdag 1 älg Backselen.

Skytt: Lennart Håkansson 1 tjur (pass 7 storåslinan).

 

Torsdag 1 älg Hemdrevet.

Skytt: Tur Jonny Ivarsson 1 tjur (pass 11).

 

 

Fredag.

Slaktade hos Tur Jonny på Orrmyrheden. 54kg kött per jägare

 

Totalt 7 tjurar, 4 kor och 3 kalvar.

Tilldelning 10 stora och 6 kalvar + 1 extra älg för seger i älgskyttetävlingen.

 

Hundförare:

Lars Landström fr.om. Tisdag (Dacke)

Ingmar Hermansson (King)

Manno (Nalle)

 

Jaktledare: Ingmar Hermansson och Tur Jonny Ivarsson.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 350 kr

Småviltkort 250 kr

Statligtkort 100 kr

 

Inkomster:

Insats 350 kr per jägare.

Göran Nordigård 1000 kr