Hemskogsjägare älgjakten år 1997

 

 1. Henrik Henriksson
 2. Gunnar Nyhlen
 3. Olle Nyhlen
 4. Evert Hermansson
 5. Gösta Hermansson
 6. Ingmar Hermansson
 7. Joel Hermansson
 8. Magnus Hermansson
 9. Lennart Håkansson
 10. Lars-Olov Håkansson
 11. Pelle Håkansson
 12. Tur Jonny Ivarsson
 13. Bio Stig Eriksson
 14. Sture Söderlund
 15. Tomas Söderlund
 16. Lasse Davidsson
 17. Ulf Ohlden
 18. Tur Lars-Olov Olsson
 19. Kjell Karlsson    
 20. Peter Svensson
 21. Lars Landström
 22. Krister Persson
 23. Lars Enders
 24. Kurt Stigsson
 25. Gösta Andersson
 26. Stefan Forsman
 27. Patrik Lagerberg
 28. Inge Lindblom

 

 

Måndag  7 älgar Rybacken.

Skyttar: Patrik Lagerberg 1 kalv (pass 7), Lennart Håkansson 1 tjur (pass 8), Olle Nyhlen 1 ko (pass 9), Pelle Håkansson 1 kalv (pass 15), Lars Enders 1 tjur (pass 16), Joel Hermansson 1 kalv (pass 27) och Tur Lasse Olsson 1 ko (inne i drevet).

Tur Lasse blev så glad när han hade skjutit kon så han tappade bort både älgen och bössan!

 

Tisdag 3 älgar Storåsen.

Skyttar: Lollo Håkansson 1 tjur (inne i drevet), Kurt Stigsson 1 ko (pass 11 mesen) och Pelle Håkansson 1 tjur (pass 2 Heckinbergskölen).

 

Onsdag 3 älgar Lokarna.

Skyttar: Ulf Ohlden 1 kalv (pass 6) och Tur Jonny Ivarsson 2 kalvar (pass 4).

 

 

Slaktade i Örsåsen för första gången. 46kg kött per jägare.

 

Totalt  4 tjurar, 3  kor och 6 Kalvar

Tilldelning 7stora och 7 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Ingmar Hermansson (Boy)

Lollo Håkansson (Linus)

Tur Lasse Olsson(Molle)

 

Jaktledare: Ingmar Hermansson och Tur Jonny Ivarsson.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 1000 kr

Småviltkort 350 kr

 

Inkomster:

Insats 0 kr per jägare.

Älghudar 7st stora och 6st kalvar 2180 kr.

 

Övrigt.

Berta Hermansson bjöd på kaffe med tilltugg i Ingmars och Bertas stuga.