Hemskogsjägare älgjakten år 1998

 

 1. Henrik Henriksson (sista jakten)
 2. Gunnar Nyhlen
 3. Olle Nyhlen
 4. Evert Hermansson
 5. Gösta Hermansson
 6. Ingmar Hermansson
 7. Joel Hermansson
 8. Magnus Hermansson
 9. Lennart Håkansson
 10. Lars-Olov Håkansson
 11. Pelle Håkansson
 12. Tur Jonny Ivarsson
 13. Bio Stig Eriksson
 14. Sture Söderlund (sista jakten)
 15. Tomas Söderlund
 16. Lasse Davidsson
 17. Ulf Ohlden
 18. Tur Lars-Olov Olsson
 19. Kjell Karlsson    
 20. Peter Svensson
 21. Lars Landström
 22. Krister Persson
 23. Lars Enders
 24. Kurt Stigsson
 25. Stefan Forsman
 26. Patrik Lagerberg
 27. Magnus Åhrlin (Ny)

 

 

Måndag  6 älgar Rybacken.

Skyttar: Stefan Forsman 1 tjur + 1 ko (pass 15), Lars Landström 1 kalv (pass 14), Pelle Håkansson 1 tjur (pass 20), Ingmars Hermansson 1 tjur (12 taggar storoxpasset, boy) och Tur Lasse Olsson 1 ko (ståndskall molle).

Ingmars älg var mycket stor, låret vägde 49kg

 

Tisdag 1 älg Utsjöberget.

Skytt: Ingmar Hermansson 1 tjur (Masten).

 

Onsdag 1 älg Backselen.

Skytt: Joel Hermansson 1 tjur

 

Torsdag 1 älg Lokarna.

Skytt: Lars Landström 1 kalv.

 

Fredag 0 älgar Heckinberget.

 

Slaktade i Örsåsen . 44kg kött per jägare.

 

Totalt  5 tjurar, 2  kor och 2 Kalvar

Tilldelning 8 stora och 7 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Boy)

Tur Lasse Olsson(Molle)

 

Jaktledare: Ingmar Hermansson och Tur Jonny Ivarsson.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 1000 kr

Småviltkort 350 kr

 

Inkomster:

Insats 100 kr per jägare.

Magnus Åhrlin 1000 kr

Älghudar  2580 kr (Malungs Garveri)

Sålde 1 älgtjur för 40 kr x 135 kg = 5400kr

 

Övrigt.

Lördagen den 10/10 hade vi sillfest i Örsåsen.

Sture Söderlund (Syder) en av Hemskoglagets grundare gjorde sin sista älgjakt detta året.

Deltog åren 1945-1998. Henrik Henriksson (Frille) gjorde också sin sista jakt detta år. Deltog åren 1946-1998.