Hemskogsjägare älgjakten år 1999

 

 1. Gunnar Nyhlen
 2. Olle Nyhlen
 3. Evert Hermansson
 4. Gösta Hermansson
 5. Ingmar Hermansson
 6. Joel Hermansson
 7. Magnus Hermansson
 8. Lennart Håkansson
 9. Lars-Olov Håkansson
 10. Pelle Håkansson
 11. Tur Jonny Ivarsson
 12. Bio Stig Eriksson (sista jakten)
 13. Tomas Söderlund
 14. Lasse Davidsson
 15. Ulf Ohlden
 16. Tur Lars-Olov Olsson
 17. Kjell Karlsson    
 18. Peter Svensson
 19. Lars Landström
 20. Krister Persson
 21. Lars Enders
 22. Kurt Stigsson
 23. Stefan Forsman
 24. Patrik Lagerberg
 25. Magnus Åhrlin
 26. Gösta Andersson
 27. Inge Lindblom
 28. Göran Nordigård
 29. Carina Boland (Ny)
 30. John-Erik Eriksson (Manno)
 31. Hans Alkne

 

 

Måndag  2 älgar Rybacken.

Skyttar: Peter Svensson 1 tjur(pass 11), och Manno 1 tjur (pass 20).

2 älgar gick ut på likölen emellan pass 5-6.

 

Tisdag 4 älgar

Heckinberget skytt: Magnus Åhrlin 1 kalv (pass 12).

Hemdrevet skyttar: Manno 1 ko (pass 3), Tomas Söderlund 1 kalv (pass 9) och Ulf Ohlden 1 kalv (pass 10).

 

Onsdag 1 älg Backselen.

Skyttar: Pelle Håkansson och Ulf Ohlden 1 ko (pass 9-10)

Lokarna ingen älg.

 

Torsdag 2 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Peter Svensson 1 tjur (pass 27) och Lennart Håkansson 1 tjur (pass 11).

 

Fredag 5 älgar.

Storåsen skytt: Lennart Håkansson 1 ko + 1 kalv (pass 16).

Rybacken skyttar: Stefan Forsman 1 ko (pass 13), Pelle Håkansson 1 kalv (pass 19) och Manno 1 kalv (pass 20)

 

Slaktade i Örsåsen . 48kg kött per jägare.

 

Totalt  4 tjurar, 5 kor och 5 Kalvar

Tilldelning 9 stora och 8 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Boy)

Tur Lasse Olsson(Molle)

Lollo Håkansson (Frasse)

 

Jaktledare: Ingmar Hermansson och Tur Jonny Ivarsson sade ifrån sig uppdraget som jaktledare Nyvalda jaktledare inför 2000 års älgjakt blev Lars landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 1000 kr

Småviltkort 350 kr

 

Inkomster:

Insats 100 kr per jägare.

Vinst älgskyttetävlingen 1000 kr

Älghudar  3180 kr (Malungs Garveri)

 

 

Övrigt.

Lördagen innan jakten hade vi sillfest i Örsåsen.