Hemskogsjägare älgjakten år 2000

 

 1. Olle Nyhlen
 2. Evert Hermansson
 3. Gösta Hermansson
 4. Ingmar Hermansson
 5. Joel hermansson
 6. Magnus Hermansson
 7. Lennart Håkansson
 8. Lars-Olov Håkansson
 9. Pelle Håkansson
 10. Tur Jonny Ivarsson
 11. Tomas Söderlund
 12. Lasse Davidsson
 13. Ulf Ohlden
 14. Tur Lars-Olov Olsson    
 15. Peter Svensson
 16. Lars Landström
 17. Krister Persson
 18. Lars Enders
 19. Kurt Stigsson
 20. Stefan Forsman
 21. Patrik Lagerberg
 22. Magnus Åhrlin
 23. Gösta Andersson
 24. Göran Nordigård
 25. Carina Boland
 26. John-Erik Eriksson (Manno)
 27. Sune Lundin (Ny)
 28. Hans Sörensen (Danmark)
 29. Per Sörensen (Danmark)

 

 

Måndag  3 älgar Rybacken.

Skyttar: Lasse Davidsson 1 tjur(pass 14), Tomas Söderlund 1 tjur (pass 24) och Pelle Håkansson 1 kalv (pass 22).

 

Tisdag 2 älgar Heckinberget.

Skyttar: Lars Enders 1 ko (pass 14) och Ulf Ohlden 1 kalv (pass 7, meira).

 

Onsdag 1 älg Hemskogen.

Skytt: Lennart Håkansson  1 ko (pass 21, molle)

 

Torsdag 2 älgar

Utsjöberget skytt Krister Persson 1 kalv (pass 8).

Lokarna skytt: Peter Svensson 1 ko (pass 26). Kon var vomskjuten av Tyngebergslaget.

 

Fredag 4 älgar Backselen.

Skyttar: Lars Landström 1 tjur (pass 23), Pelle och Tur Jonny 1 kalv (pass 19-20), Göran Nordigård 1 kalv (pass 9) och Peter Svensson 1 kalv (pass 26).

 

Slaktade i Örsåsen . 43kg kött per jägare.

 

Totalt  3 tjurar, 3 kor och 6 Kalvar

Tilldelning 10 stora och 10 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Meira)

Tur Lasse Olsson(Molle)

Lollo Håkansson (Frasse)

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 1000 kr

Småviltkort 350 kr

28 st kartor a 150 kr = 4200 kr (Janne Jansson)

Slakt 4 älgar efterjakt 800 kr (Ulf Wallin)

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare.

Älghudar  3115 kr (Malungs Garveri)

Sune Lundin 500 kr och danskarna 1000kr