Hemskogsjägare älgjakten år 2001

 

 1. Olle Nyhlen
 2. Evert Hermansson
 3. Gösta Hermansson
 4. Ingmar Hermansson
 5. Joel hermansson
 6. Magnus Hermansson
 7. Lennart Håkansson
 8. Lars-Olov Håkansson
 9. Pelle Håkansson
 10. Tur Jonny Ivarsson
 11. Tomas Söderlund
 12. Lasse Davidsson
 13. Ulf Ohlden
 14. Tur Lars-Olov Olsson    
 15. Peter Svensson
 16. Lars Landström
 17. Krister Persson
 18. Lars Enders
 19. Kurt Stigsson
 20. Stefan Forsman
 21. Patrik Lagerberg
 22. Magnus Åhrlin
 23. Göran Nordigård
 24. Carina Boland
 25. Sune Lundin
 26. Kjell Karlsson
 27. Per Lönbert (Ny)
 28. Tony Johansson (Ny)

 

 

Måndag  8 älgar Rybacken.

Skyttar: Per Lönbert 1 tjur(pass 9), Joel Hermansson 1 ko (flygfältet),  Lennart Håkansson 1 ko (pass 27), Krister Persson 1 tjur (pass 20), Stefan Forsman 1 tjur (pass 22), Lars Landström 1 ko (pass 26), Magnus Hermansson 1 tjur (pass 28) och Lollo Håkansson 1 ko (Perjosvägen).

 

Tisdag 2 älgar Storåsen.

Skyttar: Lasse Davidsson 1 tjur (pass 15) och Mahnus Hermansson 1 ko (pass 14).

 

Onsdag 0 älgar Utsjöberget.

 

Torsdag 3 älgar Hemdrevet.

Skyttar: Lollo Håkansson 1 tjur (11 taggar pass 19) och Tur Jonny Ivarsson 2 kalvar (pass 20).

 

Slaktade i Örsåsen . 52kg kött per jägare.

 

Totalt  6 tjurar, 5 kor och 2 kalvar

Tilldelning 11 stora och 11 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Meira)

Tur Lasse Olsson(Molle)

Lollo Håkansson (Frasse)

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 1000 kr

Småviltkort 350 kr

Statligtkort 200 kr

Utkörning av älgar 3000 kr

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare.

Älghudar  11st stora och 2st kalv 3645 kr (Malungs Garveri)

 

Övrigt:

Sillfest vid Örsåsen Lördagen innan älgjakten.

10-11 november kalvjakt i 1dm snö och – 7 grader.

Vi sköt 4 kalvar som vi sålde för 45 kr/kg.

De som deltog fick insatsen betald till 2002års jakt. Resterande pengar går till jaktlagets kassa.