Hemskogsjägare älgjakten år 2002

 

 1. Olle Nyhlen
 2. Evert Hermansson
 3. Gösta Hermansson
 4. Ingmar Hermansson
 5. Joel hermansson
 6. Magnus Hermansson
 7. Lennart Håkansson
 8. Lars-Olov Håkansson
 9. Pelle Håkansson
 10. Tur Jonny Ivarsson
 11. Tomas Söderlund
 12. Lasse Davidsson
 13. Ulf Ohlden
 14. Tur Lars-Olov Olsson    
 15. Peter Svensson
 16. Lars Landström
 17. Krister Persson
 18. Lars Enders
 19. Gucku Håkan Eriksson
 20. Stefan Forsman
 21. Patrik Lagerberg
 22. Magnus Åhrlin
 23. Göran Nordigård
 24. Carina Boland
 25. Sune Lundin
 26. Inge Lindblom
 27. Per Lönbert
 28. Tony Johansson

 

 

Måndag  7 älgar Rybacken.

Skyttar: Tony Johansson 1 kalv (pass 16), Joel Hermansson 1 ko (pass 17),  Lennart Håkansson 1 tjur (pass 28), Sune Lundin 1 ko + 1 kalv (pass 24), Magnus Hermansson 1 ko (pass 22) och Stefan Forsman 1 tjur (pass 27).

 

Tisdag 4 älgar Backselsen.

Skyttar: Lasse Davidsson 1 kalv (pass 23), Joel Hermansson 1 ko (inne i drevet), Gösta Hermansson 1 kalv (pass 28) och Lennart Håkansson 1 tjur (11taggar pass 14).

 

Onsdag 6 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Inge Lindblom 1 ko (pass 10), Ulf Ohlden 1 tjur (pass 15), Tomas Söderlund 1 kalv (pass 18), Joel Hermansson 1 tjur + 1 kalv och  Patrik Lagerberg 1 tjur (pass 6). Tjuren hittade Landström i ån på västra sidan vid Kärleksudden .

 

Torsdag 0 älgar Hemdrevet och Lokarna.

 

Fredag slaktade i Örsåsen . 64kg kött per jägare.

 

Totalt  6 tjurar, 5 kor och 6 kalvar

Tilldelning 12 stora och 12 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Meira)

Tur Lasse Olsson(Molle)

Lollo Håkansson (Frasse)

Göran Nordigård (Donna)

Gucku Håkan (Trim)

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 800 kr

Småviltkort 200 kr

Statligtkort 200 kr

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare.

Älghudar  21st 3235 kr (Malungs Garveri)

 

Övrigt:

Karrefest vid Örsåsen Lördagen innan älgjakten.