Hemskogsjägare älgjakten år 2003

 

 

 1. Evert Hermansson
 2. Gösta Hermansson
 3. Ingmar Hermansson
 4. Joel hermansson
 5. Magnus Hermansson
 6. Lennart Håkansson
 7. Lars-Olov Håkansson
 8. Pelle Håkansson
 9. Tur Jonny Ivarsson
 10. Tomas Söderlund
 11. Lasse Davidsson
 12. Ulf Ohlden
 13. Tur Lars-Olov Olsson    
 14. Peter Svensson
 15. Lars Landström
 16. Krister Persson
 17. Lars Enders
 18. Gucku Håkan Eriksson
 19. Stefan Forsman
 20. Patrik Lagerberg
 21. Magnus Åhrlin
 22. Göran Nordigård
 23. Carina Boland
 24. Sune Lundin
 25. Inge Lindblom
 26. Per Lönbert
 27. Tony Johansson
 28. Gunnar Berglin (Ny)
 29. Johannes Berglin (Ny)

 

 

Måndag  1 älg Backselen.

Skytt: Patrik Lagerberg 1 tjur (pass 11).

 

Tisdag 7 älgar Rybacken.

Skyttar: Johannes Berglin 1 tjur (12 taggar pass 5), Tur Lasse Olsson 1 tjur (pass 13), Ingmar Hermansson 1 tjur + 1 ko (pass 14) och Lennart Håkansson 1 tjur (pass 10), Krister Persson 1 tjur (pass 16) och Ulf Ohlden 1 tjur (10 taggar pass 17).

 

Onsdag 5 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Gucku Håkan 1 kalv (Sö Masten), Sune Lundin 1 ko (pass 3), Stefan Forsman 1 kalv (pass 5), Patrik Lagerberg 1 kalv (pass 14) och Lennart Håkansson 1 tjur (pass 24).

 

Torsdag 3 älgar Hemdrevet.

Skyttar: Lasse Davidsson och Tur Jonny 1 tjur (pass 20-21) och Joel Hermansson 1 ko + 1 kalv (Prästodlingen).

 

Fredag slaktade i Örsåsen . 60kg kött per jägare.

 

Totalt  9 tjurar, 3 kor och 4 kalvar

Tilldelning 12 stora och 12 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Meira)

Tur Lasse Olsson(Molle)

Lollo Håkansson (Frasse)

Göran Nordigård (Donna)

Gucku Håkan (Trim)

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 800 kr

Småviltkort 200 kr

Statligtkort 200 kr

Utkörning av älgar 4000 kr

84,2 kg Älgkorv a 20 kr och 42 kg Älgvurst a 33 kr = 3438 kr

 

Inkomster:

Insats 200 kr per jägare.

Älghudar  21st 3235 kr (Malungs Garveri)

 

Övrigt:

Karrefest vid Örsåsen Lördagen innan älgjakten och jaktmöte.

Vackert väder hela veckan