Hemskogsjägare älgjakten år 2004

 

 

 1. Evert Hermansson
 2. Gösta Hermansson
 3. Ingmar Hermansson
 4. Joel Hermansson
 5. Lennart Håkansson
 6. Lars-Olov Håkansson
 7. Pelle Håkansson
 8. Tur Jonny Ivarsson
 9. Tomas Söderlund
 10. Lasse Davidsson
 11. Ulf Ohlden
 12. Tur Lars-Olov Olsson    
 13. Peter Svensson
 14. Lars Landström
 15. Lars Enders
 16. Gucku Håkan Eriksson
 17. Stefan Forsman
 18. Patrik Lagerberg
 19. Magnus Åhrlin
 20. Göran Nordigård
 21. Carina Boland
 22. Sune Lundin
 23. Inge Lindblom
 24. Per Lönbert
 25. Tony Johansson
 26. Gunnar Berglin
 27. Johannes Berglin

 

 

Måndag  4 älgar Rybacken.

Skyttar: Magnus Århlin 1 kalv (pass 6), Lars Enders 1 tjur (pass 12, 5 taggar), Stefan Forsman 1 tjur (pass 24, 4 taggar) och Tomas Söderlund 1 tjur (pass 23, 1 tagg).

 

Tisdag 5 älgar Backselen.

Skyttar: Per Lönbert 1 ko (pass 22), Lollo Håkansson 1 kalv (inne i drevet) och Joel Hermansson 2 kor + 1 tjur (inne i drevet).

 

Onsdag 5 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Inge Lindblom 1 kalv (pass 3), Tur Jonny Ivarsson 1 kalv (pass 7), Ingmar Hermansson 1 tjur (pass 1), Gunnar Berglin 1 tjur (pass 5) och Göran Nordigård 1 kalv (inne i drevet ).

 

Torsdag 6 älgar Hemdrevet.

Skyttar: Peter Svensson 1 tjur (pass21), Per Lönbert 1 kalv (pass 20), Lars Enders 1 ko (pass19), Tomas Söderlund 1 ko (pass 15) och Joel Hermansson  2 kalvar (Prästodlingen).

 

Fredag slaktade i Örsåsen . 56kg benfrittkött per jägare.

 

Totalt  7 tjurar, 5 kor och 8 kalvar

Tilldelning 13 stora och 12 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Meira)

Lollo Håkansson (Frasse)

Göran Nordigård (Donna)

Gucku Håkan (Trim)

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 850 kr

Småviltkort 200 kr

Statligtkort 200 kr

Utkörning av älgar 4000 kr

84,2 kg Älgkorv a 20 kr och 42 kg Älgvurst a 33 kr = 3438 kr

 

Inkomster:

Insats 250 kr per jägare.

Älghudar  21st 3235 kr (Malungs Garveri)

 

Övrigt:

Lars Enders och Lars Landström såg 16 älgar innan de kom fram till sina pass.

Lars Landström såg totalt 23 älgar under hela veckan, men kom inte åt att skjuta någon. (rekord?).

 

Jaktstig, karrefest och jaktmöte vid Örsåsen Söndagen innan älgjakten.

 

Resultat jaktstigen maxpoäng 140:

 1. Tur Lars-Olov Olsson 135p
 2. Lollo Håkansson 129p
 3. Lars Enders 127p

 

Vackert väder hela veckan