Hemskogsjägare älgjakten år 2005

 

 

 1. Evert Hermansson
 2. Gösta Hermansson
 3. Ingmar Hermansson
 4. Joel Hermansson
 5. Lennart Håkansson
 6. Lars-Olov Håkansson
 7. Pelle Håkansson
 8. Tur Jonny Ivarsson
 9. Tomas Söderlund
 10. Lasse Davidsson
 11. Ulf Ohlden
 12. Tur Lars-Olov Olsson    
 13. Peter Svensson
 14. Lars Landström
 15. Lars Enders
 16. Gucku Håkan Eriksson
 17. Stefan Forsman
 18. Patrik Lagerberg
 19. Magnus Åhrlin
 20. Göran Nordigård
 21. Carina Boland
 22. Sune Lundin
 23. Inge Lindblom
 24. Per Lönbert
 25. Tony Johansson
 26. Gunnar Berglin
 27. Johannes Berglin
 28. Christer Persson
 29. Magnil Mattias Eriksson
 30. Ingalill Hermansson

 

 

Måndag  5 älgar Backselen.

Skyttar: Lasse Davidsson 1 ko (pass 14), Lars Enders 1 ko (pass 5), Peter Svensson 1 ko+ 1 kalv (pass 30) och Johannes Berglin 1 oxe (pass 24)

 

Tisdag 2 älgar Rybacken.

Skyttar: Tur Jonny Ivarsson 1 oxe (pass 19) och Christer Persson 1 kalv (pass 7).

 

Onsdag 1 älg Storåsen.

Skytt: Lasse Davidsson 1 kalv (pass 22).

 

Onsdag 3 älgar Hemdrevet.

Skyttar: Lennart Håkansson 1 kalv (pass 5) och Magnil Mattias Eriksson 1 ko+ 1 kalv (pass 25).

Torsdag ingen älg Utsjöberget.

 

Fredag 3 älgar Heckinberget.

Skyttar: Christer Persson 1 kalv (pass 7), Ulf Ohlden 1 kalv (pass 14) och Lennart Håkansson 1 ko (pass 3). Jagade hemdrevet igen på eftermiddagen, ingen älg.

 

 

 Lördag slaktade i Örsåsen . 33kg benfrittkött per jägare.

 

Totalt  2 tjurar, 5 kor och 7 kalvar

Tilldelning 13 stora och 12 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Joel Hermansson (Meira)

Lollo Håkansson (Frasse)

Göran Nordigård (Donna)

Gucku Håkan (Trim)

Pelle Håkansson ()

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 850 kr

Småviltkort 200 kr

Statligtkort 200 kr

Utkörning av älgar 4000 kr

84,2 kg Älgkorv a 20 kr och 42 kg Älgvurst a 33 kr = 3438 kr

 

Inkomster:

Insats 250 kr per jägare.

Älghudar  21st 3235 kr (Malungs Garveri)

 

Övrigt:

 

Jaktstig, karrefest och jaktmöte vid Örsåsen Söndagen innan älgjakten.

 

Resultat jaktstigen maxpoäng 140:

 1. Per Lönbert 139p 2 femettor
 2. Lollo Håkansson 139p
 3. Tur Lars Olov Olsson  138p

 

Blåsigt på Måndagen, inte minusgrader en enda natt. Dags temperaturer mellan 10-13 grader. Dimmigt på Torsdagen, somliga såg max 50 meter i Utsjödrevet.

 

 

 

Efterjakt Fre-sön 28-30/10.

 

Fredag 1 älg Backselen.

Skytt: Lars Landström 1 Oxe ()

 

Lördag 2 älgar Rybacken.

Skyttar: Göran Nordigård 1 kalv (inne i drevet) och  Gucku Håkan Eriksson 1 oxe (vid pass 219 Backselen, efter 1 timmes ståndskall). 

 

Söndag 1 älg Utsödrevet.

Skytt: Sune Lundin 1 kalv (pass 22).

 

Övrigt: Det var 3dm snö när vi började på Fredagen. Vädret var bedrövligt, det var dimmigt och regn varje dag. Snön hade försvunnit på Söndagen.