Hemskogsjägare älgjakten år 2006

 

 

1.                                      Evert Hermansson

2.                                      Gösta Hermansson

3.                                      Ingmar Hermansson

4.                                      Joel Hermansson

5.                                      Magnus Hermansson

6.                                      Lennart Håkansson

7.                                      Lars-Olov Håkansson

8.                                      Pelle Håkansson

9.                                      Tur Jonny Ivarsson

10.                                  Tomas Söderlund

11.                                  Lasse Davidsson

12.                                  Ulf Ohlden

13.                                  Peter Svensson

14.                                  Lars Landström

15.                                  Lars Enders

16.                                  Gucku Håkan Eriksson

17.                                  Stefan Forsman

18.                                  Patrik Lagerberg

19.                                  Magnus Åhrlin

20.                                  Göran Nordigård

21.                                  Carina Boland

22.                                  Sune Lundin

23.                                  Inge Lindblom

24.                                  Per Lönbert

25.                                  Tony Johansson

26.                                  Gunnar Berglin

27.                                  Johannes Berglin

28.                                  Christer Persson

29.                                  Magnil Mattias Eriksson

30.                                  Ingalill Hermansson

31.                                  Lasse Eriksson

32.                                  Hans Eriksson

 

 

Måndag  2 älgar Backselen.
Skyttar: Johannes Berglin 1 oxe (pass22) och Lars Landström 1 ko (pass19).

Tisdag 2 älgar Rybacken.
Skyttar: Magnil Mattias 1 oxe (pass29) och Ulf Ohlden 1 ko (pass22).

Onsdag  2 älgar Utsjöberget.
Skyttar: Ulf Ohlden 1 oxe (pass8) och Gucku Håkan 1 ko väster om väton.

Torsdag 2 älgar:Hemdrevet, Storåsen ingen älg.
Skytt: Lars Landström 1oxe och 1 ko (pass30).

Fredag  1 älg Heckinberget.
Skytt: Per Lönnbert 1 kalv (pass20).

 Lördag slaktade i Örsåsen . 23kg benfrittkött per jägare.

Totalt  4 tjurar, 4 kor och 1 kalv.
Tilldelning 12 stora och 12 kalvar.

 

Hundförare:
Joel Hermansson (Meira)
Lollo Håkansson (Frasse)
Göran Nordigård (Donna)
Gucku Håkan (Trim)
Pelle Håkansson ()

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:
Älgjaktkort 850 kr
Småviltkort 200 kr
Statligtkort 200 kr
Utkörning av älgar 4000 kr
84,2 kg Älgkorv a 20 kr och 42 kg Älgvurst a 33 kr = 3438 kr

 

Inkomster:
Insats 350 kr per jägare.
Älghudar  21st 3235 kr (Malungs Garveri)

 

Övrigt:
Jaktstig, karrefest och jaktmöte vid Örsåsen Söndagen innan älgjakten.
Resultat jaktstigen maxpoäng 120:

1 Patrik Lagerberg 107p
2 Lollo Håkansson 104p
3 Per Lönnbert  103p

Blåsigt på Måndagen, inte minusgrader en enda natt. Dags temperaturer mellan 10-13 grader. Dimmigt på Torsdagen, somliga såg max 50 meter i Utsjödrevet.

Efterjakt:
Fre-sön 28-30/10.

Fredag 1 älg Backselen.
Skytt: Lars Landström 1 Oxe ()

Lördag 2 älgar Rybacken.
Skyttar: Göran Nordigård 1 kalv (inne i drevet) och  Gucku Håkan Eriksson 1 oxe (vid pass 219 Backselen, efter 1 timmes ståndskall). 

Söndag 1 älg Utsjödrevet.
Skytt: Sune Lundin 1 kalv (pass 22).

Övrigt:
Det var 3dm snö när vi började på Fredagen. Vädret var bedrövligt, det var dimmigt och regn varje dag. Snön hade försvunnit på Söndagen.