Hemskogsjägare älgjakten år 2008

 

 

 1. Evert Hermansson
 2. Gösta Hermansson
 3. Ingmar Hermansson
 4. Inge Lindblom
 5. Magnus Hermansson
 6. Lennart Håkansson
 7. Lars-Olov Håkansson
 8. Pelle Håkansson
 9. Tur Johny Ivarsson
 10. Tomas Söderlund
 11. Lasse Davidsson
 12. Ulf Ohlden
 13. Lars Landström
 14. Lars Enders
 15. Gucku Håkan Eriksson
 16. Stefan Forsman
 17. Patrik Lagerberg
 18. Magnus Åhrlin
 19. Göran Nordigård
 20. Carina Boland
 21. Sune Lundin
 22. Per Lönbert
 23. Tony Johansson
 24. Gunnar Berglin
 25. Johannes Berglin
 26. Christer Persson
 27. Magnil Mattias Eriksson
 28. Ingalill Hermansson
 29. Lasse Eriksson
 30. Hans Torsmats
 31. Christer Hedström
 32. Hening Nilsen
 33. Peter Svensson

 

 

Måndag  4 älgar Utsjöberget.

Skyttar: Gunnar Berglin 1 kalv (pass 6), Magnil Mattias 1 kalv(pass 24), Göran Nordigårds 1 kalv i drevet och Lars Enders/Pär Lönnbert 1 Ko (pass 5 å 3).

 

Tisdag  2 älgar Rybacken.

Skyttar: Ulf Ohlden 1 Oxe (pass 16) och Lars Enders 1 kalv (pass 20).

 

Onsdag  2 älgar Hemdrevet.

Skyttar: Johannes Berglin 1 Oxe (pass 26) och Lars Landström 1 Oxe (pass 30).

 

 

Torsdag  2 älgar Backselen.

Skyttar: Hans Torsmatz 1 Oxe (pass 14) och Tony Johansson 1 Oxe (pass 28)

 

Fredag 2 älgar Heckinberget/Utsjöberget.

Skyttar: Ingemar Hermansson 1 Ko (pass28) Heckinberget och Tomas Söderlund 1 kalv (pass 27) Utsjöberget.

 

 

 

 Lördag slaktade i Örsåsen . 32kg benfrittkött per jägare.

 

Totalt  5 tjurar, 2 kor och 5 kalvar

Tilldelning 10 stora och 10 kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Magnus Hermansson (Lizzy)

Lollo Håkansson (Frasse)

Göran Nordigård (Donna)

Gucku Håkan (Trim)

Pelle Håkansson (Zorro)

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 900 kr

Småviltkort  kr

Statligtkort 300 kr

Utkörning av älgar  kr

 

Inkomster:

Insats 350 kr per jägare.

Älghudar 

 

Övrigt:

 

Jaktstig och jaktmöte vid Örsåsen Söndagen innan älgjakten.

Krister bjöd på vildsvin ifrån Skåne.

 

Resultat jaktstigen maxpoäng 120:

 1. Magnus Åhrlin 116p
 2. Lollo Håkansson 116p
 3. Patrik Lagerberg 116p