Hemskogsjägare älgjakten år 2010

 

 

 1. Gösta Hermansson
 2. Ingmar Hermansson
 3. Daniel Söderlund
 4. Lennart Håkansson
 5. Lars-Olov Håkansson
 6. Pelle Håkansson
 7. Tur Johny Ivarsson
 8. Tomas Söderlund
 9. Lasse Davidsson
 10. Ulf Ohlden
 11. Lars Landström
 12. Lars Enders
 13. Gucku Håkan Eriksson
 14. Stefan Forsman
 15. Patrik Lagerberg
 16. Magnus Åhrlin
 17. Göran Nordigård
 18. Carina Boland
 19. Sune Lundin
 20. Per Lönbert
 21. Tony Johansson
 22. Gunnar Berglin
 23. Johannes Berglin
 24. Christer Persson
 25. Ingalill Hermansson
 26. Lasse Eriksson
 27. Hans Torsmats
 28. Christer Hedström
 29. Peter Svensson

 

 

Måndag 1 älg Utsjöberget.

Skytt: Daniel Söderlund 1 Oxe (pass 25)

 

Tisdag 3 älgar Backselen

Skyttar: Gunnar Berglin 1 Oxe (pass 22), Lars-Olov Håkansson 1 Ko (pass 30) och Ingmar Hermansson 1 Kalv (perjosvägen).

 

Onsdag 1 älg Nedre & Övre Hemdrevet.

Skytt: Lars Landström 1 Oxe (pass30)

 

 

Torsdag  0 älgar  Rybacken och Storåsen

Skyttar:

 

Fredag 1 älg Backselen & Heckinberget .

Skytt: Tony Johansson 1 Oxe (pass23 Backselen).

 

 

 

 Lördag slaktade i Örsåsen  20kg benfrittkött per jägare.

 

Totalt   4 oxar, 1 ko  och 1 kalv

Tilldelning 8 stora och fritt på kalvar.

 

 

 

Hundförare:

Göran Nordigård (Donna)

Gucku Håkan (Trim)

Pelle Håkansson (Zorro)

Inga-Lill Hermansson

 

Jaktledare: Lars Landström och Tomas Söderlund.

 

Utgifter:

Älgjaktkort 1200 kr +300kr för utsocknes

Småviltkort 300 kr

Statligtkort 300 kr

Utkörning av älgar  kr

 

Inkomster:

 

 

Övrigt:

 Vi jagade kalv större delen av veckan, såg många stora djur som vi släppte ut.

 

Jaktstig och jaktmöte vid Örsåsen Lördagen innan älgjakten.

 

Resultat jaktstigen maxpoäng 120.

 1. Lollo Håkansson 119
 2. Pelle Håkansson 118
 3. Tony Johansson 118