Ladda ner PM 2023 dokumentet direkt till din dator. 

Huvudansvarig jaktledare Lars Landström

Bitr. jaktledare Thomas Söderlund

Kassör Anna Enders

PM för älgjakten 2023
Inför jakten!

Vid samlingen meddelar jaktledaren vilket område som skall jagas, utställningen av passkyttar, hundförare, jaktens början och avslutning. Under jaktens fortsättning meddelas ovanstående fortlöpande inför varje område som skall jagas.


Om något är oklart , fråga jaktledaren!


DET ÅLIGGER VARJE JAKTDELTAGARE ATT INFÖR VARJE OMPOSTERING ATT NOGGRANT TA REDA PÅ:


 • Vilket pass jag skall ha (exakta läget).
 • Jaktens början och avslutning.
 • Jaktlagets gränser.
 • Var har du dina passgrannar.
 • Vilka skjutvinklar du kan använda utan fara för din jaktkamrater.


GIVNA KLOCKSLAG OM JAKTENS AVSLUTNING GÄLLER OVILLKORLIGT OM INTE SKADESKJUTNING INTRÄFFAT ELLER JAKTLEDARE MEDDELAT ANNAT.


TILLDELNING FÖR ÅRET ÄR 5 Vuxna (Varav 2 KOR, 3 Oxar) + 5 Kalvar.

När vi har skjutit 5 Vuxna och 5 kalvar får vi möjlighet att ta en vuxen till. Men då måste vi skjuta en extra kalv först.


SAMBANDSBESTÄMMELSER:

 • Sändning sker med 155Mhz radio på kanal 1 pilotton 5 (79,7Mhz).
 • Använd öronmussla.
 • Radiosambandet är i första hand till för skytt, jaktledare och hundförare.
 • Ingen onödig sändning får ske.
 • Vid skott kontrollera rapporteringen via radio.


”HANDBOROMS”


 • Då risk för överskjutning föreligger, eller att annan händelse av vikt inträffar, kan jaktledaren avbryta jakten för att meddela jaktdeltagarna.
 • Invänta meddelande via radion.


SKOTT MOT ÄLG-JAKTLAGENS §27


 • ”Jakten skall bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara”-Skjut inte på för långt håll eller mot älg som är skymd eller befinner sig i dålig vinkel.
 • Tänk på älgklockan.


ÄLG GÅR UNDAN EFTER PÅ SKJUTNING-JAKTLAGENS §28 1:A STYCKET.


 • Försök att erinra dig om älgen tecknat skottet.
 • Ta det lugnt och märk ut var du stod vid skottögonblicket, samt den plats där älgen befann sig vid påskjutningen.
 • Älg som påskjutits skall avräknas tilldelningen till dess den avlivats eller att det konstaterats att den inte är allvarligt skadad.
 • Tillkalla/underrätta jaktledaren och hundföraren.


PÅSKUTEN ÄLG GÅR IN PÅ GRANNMARKEN-JAKTLAGENS §28 2.a STYCKET


 • Har sådant inträffat skall du snarast underrätta jaktledaren.
 • Får du ingen kontakt med denne, skall du själv eller deltagare, som befinner sig på lämplig plats, se till att grannlaget underrättas om skadskjutningen så att eftersöket kan sättas in i tid.
 • Kan jakträttshavaren endast nås med svårighet bör polismyndighet underrättas-DETTA SKALL SKE OM DU INTE FÅR KONTAKT INOM MAX EN TIMME.                OBS!       KOM IHÅG ATT:       OBS!


 • Passkytt vid väg är förbjudna att skjuta i vägens längdriktning.
 • Vara restriktiv vid vedhuggning.
 • Kalvförande ko får inte fällas före kalven/kalvarna.
 • Laddning och patron ur skall göras på passet.
 • Skott får inte avlossar mot annat vilt än älg.
 • Du skall vara försedd med jaktreflex eller röd mössa.
 • Du skall medföra första förband och vara ansvarsförsäkrad.
 • Tystnad skall iakttagas vid lämnande av bil samt till och från jaktpass.
 • Du får inte följa ”färska spår” in i jaktområdet.
 • Du får inte gå på ståndskall om inte hundföraren gett klartecken.
 • Du skall alltid bära ditt vapen som om det vore laddat- LADDAT VAPEN = AMMUNITION I PATROLÄGE ELLER MAGASIN.
 • Du osäkrar ditt vapen, först då skott förbereds. Varje deltagare är skyldig att följa givna bestämmelser om jakten – Förseelse mot dessa bestämmelser kan medföra straff.